1. Polska 16 lotów
2. Hiszpania 11 lotów
3. Belgia 4 loty
4. Włochy 1 lot